Hagströms Gruppen är navet i en hantverkskoncern där måleriet utgjort basen i decennier.

Vi målar allt, från husväggar till köksluckor, och kan idag erbjuda professionell hjälp även med färgsättning och fönsterrenovering.

Vi har vår bas i Järna och vårt verksamhetsområde omfattar hela Stor-Stockholm och delar av Sörmland.

Vi har ett 20-tal medarbetare och är därmed ett av de större målerierna i regionen. För Hagströms Gruppen har kvalitet och leveranssäkerhet alltid gått före de snabba klippen. Långt innan ISO-standarden, utvecklade vi egna kontrollprogram och även fastprissystem. Och vi var ett av de första målerierna i landet att bli certifierade enligt Målaremästarnas Kvalitets- och Miljöledningssystem.

Hos oss hittar du all måleriservice på ett ställe. Välkommen att kontakta oss!