Certifiering

Hagströms Gruppen är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.