FAQ – Frågor och svar

ROT-avdrag på lackering

Får man ROT-avdrag på lackering av köksluckor mm?

Tyvärr får man inte ROT-avdrag på lackering av köksluckor mm. Arbetet utförs ju inte i anslutning till din bostad, vilket är ett krav. Däremot får du ROT-avdrag på själva ned- och uppmonteringen av köksluckorna och om vi målar stommen på plats, så får du ROT-avdrag på detta också.

För att göra det lätt för dig, så redovisar vi priset efter ROT-avdrag, både i vår prislista och i våra offerter. Detta gör att vi får dela upp posterna lite i fakturan, men slutsumman kommer att stämma med det som du själv skall betala och det som står längst ner i din offert.

Olika glanser (blankhet)

Vad skiljer olika glanser åt?

En färgs glansgrad anges i en skala från 1 till 100 där 1 är helmatt och 100 är helblank. 

Hela glansskalan är som följer:

  • 1–5 helmatt
  • 6–10 matt
  • 11–30 halvmatt
  • 31–60 halvblank
  • 61–90 blank
  • 90–100 högblank

Vi lackar normalt med en glans som ligger mellan 35 och 40. Den ger en bra yta, som är lätt att hålla ren.

Lackning blankt/högblankt/pianolack, görs genom att lägga en speciell lack uppepå den vanliga lacken. Baksidan på luckorna maskeras när framsidan lackas, för att undvika sprutdamm, som kan förekomma på insidan av luckor annars. Dessa ytor är också lätta att hålla rena. I och med att det är ett tjockare lager med färg på luckan, så blir lacken också tåligare. Glans mellan 70 och 90.

Matta luckor. Vi brukar avråda från att lacka luckorna matt. Det blir problem att hålla dem rena. Fingeravtryck och fettfläckar är nästan omöjliga att få bort. Glans under 10.

Fanér och massiva luckor

Försvinner ådringen/trästrukturen vid lackning av fanér och massiva luckor?

Du kommer fortfarande kunna skönja ådringen/trästrukturen på luckan om ådringen/trästrukturen är väldigt grov. Vi bredspacklar ju inte luckan, utan vi slipar och lackar den.

Om luckorna dessutom har speglar, så kommer man på nära håll kunna se att färgen lägger sig lite ojämnt i vinkeln där spegeln/listen möter luckan. Detta kan man inte göra så mycket åt, utan färgen kryper/rinner in olika mycket.

Hur går lackeringen till?

Slipas alla luckor innan lackering?

Allt som vi lackar slipas innan. Vi gör också en bedömning om det behöver grundmålas. Vid grundmålning måste även en mellanslipning ske.

Hur man väljer kulör/färg

Hur bestämmer jag kulör/färg på mitt kök?

Vi brukar säga att du kan hoppa in i vilken färgaffär som helst och välja den kulör du vill ha. Det vi behöver sen, är ett NCS-nummer*.

Om vi också målar om stommen, så kan det ibland upplevas som att den lackerade luckan har en annan kulör än det som är målat på plats. Oftast beror detta på att vi använder olika typer av färg. Luckorna lackeras med industrifärg och stommen målas med vanlig snickerifärg.

Självklart händer det ibland att produkten vi beställt inte överensstämmer med vad vi beställt. Vi brukar alltid kunna lösa såna problem.

*NCSNatural Color System, är ett internationellt färgbeteckningssystem för att specificera, kommunicera och kontrollera färg inom arkitektur, design, marknadsföring, tillverkning, utbildning och forskning. NCS används också som beteckning för de produkter som illustrerar systemet och är företagsnamn för det företag som marknadsför dessa produkter.

NCS utgår från sex elementarfärger: vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G. Ingen elementarfärg har visuell likhet med någon annan elementarfärg.

Alla andra färger kan beskrivas genom sina elementaregenskaper, alltså sin likhet med upp till fyra elementarfärger. Ingen färg kan ha både grönhet och rödhet eller både gulhet och blåhet. Varje tänkbar ytfärg kan beskrivas med hjälp av NCS. NCS-koden, t.ex. 2335-Y28R har två delar. Först anges nyansen, alltså den relativa likheten till elementarfärgerna svart och vitt samt till en maximalt kulört färg som saknar likhet med svart och vitt. Nyansen kan också visas som en punkt i NCS färgtriangel. De två första siffrorna (23) anger svartheten och de följande två (35) anger kulörtheten. Eftersom svarthet + vithet + kulörthet =100% kan man enkelt härleda vitheten till i detta fall 42.

Kodens andra del anger kulörton, alltså den relativa likheten till två av de fyra kulörta elementarfärgerna. Y28R betyder gul med 28% rödhet. Kulörtonen kan visas som en punkt i NCS färgcirkel (kulörtoncirkel)

NCS är svensk standard för färgbeteckningar.