Kontroll av utförd lackering

I vårt kvalitetsarbete ingår att vi granskar allt som lackas. Detta görs i flera steg. Först kollar ju lackeraren att det ser bra ut. Men därutöver så granskas allt i ytterligare 2 steg.

Granskning 1 vid packning

I samband med packningen av luckor och lådor, så granskas kvalitéten på varje enskild del. Vid brister så lackas bristfälliga artiklar om.

Granskning 2 vid uppmontering

I samband uppmonteringen, så granskas allting igen av montören/chauffören. Det kan t.ex ha uppstått skador vid transporten. I detta läge, tar vi inte tillbaka några artiklar. Vi låter det istället gå några dagar, utifall man skulle hitta några fler fel och för att minimera antalet transporter.

Vid enstaka fel, så åker montören/chauffören ut och hämtar den felaktiga artikeln. Vid fler fel, så åker vår reklamationsansvarige ut och kontroller tillsammans med dig som kund.

Glöm inte att detta är ett hantverk. Allt har gjorts för hand, slipning, eventuell igenspackling av hål samt lackeringen.

Hur synar du av det färdiga resultatet

Standard i branschen är att den lackade och målade ytan betraktas på lite avstånd med normalt ljus. Man kan alltså inte använda släpljus, dvs. belysa ytan från sidan. Avståndet är också som sagt viktigt. Så här skriver besiktningsmännen i sin manual:

Besiktningsrutin
Bedömningen av målningsarbetet görs från normal betraktelsehöjd i dagsljus eller vid
belysning motsvarande en 150 W–glödlampa nedpendlad cirka 0,5 meter från taket eller
placerad 1 m ovan golv. Belysningen ska vara bakom besiktningsmannen.

Bedömningen görs på ett normalt betraktelseavstånd.

Om du inte blir nöjd

Om vi inte kommer överens om det färdiga resultatet, så har vi möjlighet att koppla in en oberoende besiktningsman.

Vi kommer då följa besiktningsmannens utlåtande.