Vår filosofi

Vi har förstått att det krävs ett modernt och offensivt tänkande för att inte förlora det flera hundra år gamla hantverket och de värden som ryms inom begreppet. Det har varit vår ledstjärna under senaste 50 åren. Och vi håller fast vid denna strategi. Metoderna ändras, men filosofin består.

Det vi däremot har ändrat de senaste åren, är att vi nästan uteslutande jobbar med fasta priser. Priser som från början skall fånga upp det, som kunden förväntar sig. Det skall inte komma några obehagliga överraskningar när arbetet är utfört och fakturan kommer. Detta i en bransch som annars kanske kännetecknas av lite High Chaparal. En del tycker vi är dyra. Men du slipper en massa extra räkningar.

Vi jobbar därför till största del mot direkta slutkunder, privatpersoner såsom företag. Fördelen är att vi får respons på det vi gör.