Skäve

För några somrar sedan målade vi huvudbyggnaden vid Skäve. Ett arbetskrävande projekt. Men så kul och så fint när det var färdigt. Vi la ner över 1000 timmar, vi hade hyrt in fast ställning runt hela huset. Av nedlagda timmar, var hälften skrapning och färgborttagning.